Закон Української Держави про перейменування Міністерства судових справ на Міністерство юстиції Української Держави. 15 липня 1918 р.

Закон Української Держави про перейменування Міністерства судових справ на Міністерство юстиції Української Держави. 15 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 251. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту