Резолюція комітету Української Центральної Ради стосовно подій, що сталися під час виїзду частин полку ім. гетьмана Богдана Хмельницького на фронт. 27 липня 1917 р.

Резолюція комітету Української Центральної Ради стосовно подій, що сталися під час виїзду частин полку ім. гетьмана Богдана Хмельницького на фронт. 27 липня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр.32. Арк. 40 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту