Сергій Шелухин – професор Українського вільного університету в Празі. 11 червня 1932 р.

Сергій Шелухин – професор Українського вільного університету в Празі. 11 червня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 4018. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту