Листівка Ю. Ревая до ректора та професорів Українського вільного університету, м. Прага, з подякою за привітання з нагоди призначення його міністром. 3 листопада 1938 р.

Листівка Ю. Ревая до ректора та професорів Українського вільного університету, м. Прага, з подякою за привітання з нагоди призначення його міністром. 3 листопада 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859, оп. 1, спр. 200, арк. 60

Leave a Comment