Акт комісії Кам’янецької юнацької школи про відібрання особистих речей польськими жовнірами у старшин, урядовців, юнаків та козаків під час переходу через р. Збруч. 25 листопада 1920 р.

Акт комісії Кам’янецької юнацької школи про відібрання особистих речей польськими жовнірами у старшин, урядовців, юнаків та козаків під час переходу через р. Збруч. 25 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2372. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 182зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту