Лист Начальника Залоги м. Кам’янця Державній канцелярії УНР щодо тлумачення закону про зняття військового стану в місті. 9 вересня 1919 р.

Лист Начальника Залоги м. Кам’янця Державній канцелярії УНР щодо тлумачення закону про зняття військового стану в місті. 9 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 298. Арк. 31

Leave a Comment

Перейти до вмісту