Законопроєкт про зміну назви Міністерства культів на Міністерство ісповідань, підписаний І. Огієнком. Вересень 1919 р.

Законопроєкт про зміну назви Міністерства культів на Міністерство ісповідань, підписаний І. Огієнком. Вересень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 7

Leave a Comment