Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». 28 червня 1996 р.

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 56

Leave a Comment

Перейти до вмісту