Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Румунії К. Мацієвича Міністру народного господарства УНР [Є. Архипенку] про записку відомої діячки української кооперації М. Блажовської щодо видання урядової декларації в справі кооперації. 5 жовтня 1920 р.

Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Румунії К. Мацієвича Міністру народного господарства УНР [Є. Архипенку] про записку відомої діячки української кооперації М. Блажовської щодо видання урядової декларації в справі кооперації. 5 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 187. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту