9-1-4778-3-64-077.jpg

Пропозиції Міністерства охорони навколишнього природного середовища України до питання «Про використання ядерної енергії». 9 листопада 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 64. Арк. 74 - 77.

Leave a Comment

Перейти до вмісту