Із протоколу № 15 засідання Генерального секретаріату Української Центральної Ради про передачу зброї полку Богдана Хмельницького. 8 липня 1917 р.

Із протоколу № 15 засідання Генерального секретаріату Української Центральної Ради про передачу зброї полку Богдана Хмельницького. 8 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 2, спр. 3, арк. 1. Копія. Машинопис.

Leave a Comment