Обрахунок харчування службовців Канцелярії Директорії УНР. 3 грудня 1920 р.

Обрахунок харчування службовців Канцелярії Директорії УНР. 3 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 63. Арк. 29зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту