«Варіантєза». Із збірника революційних пісень з нотами «Під України єднаймось прапор». 1917 р.

«Варіантєза». Із збірника революційних пісень з нотами «Під України єднаймось прапор». 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 190. Арк. 470 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту