Лист гр. Харченка І. С. до Прем’єр-міністра України про допомогу в отриманні компенсаційних виплат . 24 квітня 2000 р.

Лист гр. Харченка І. С. до Прем'єр-міністра України про допомогу в отриманні компенсаційних виплат . 24 квітня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 33. Арк. 142

Leave a Comment

Перейти до вмісту