Про ведення переговорів з урядом генерала Врангеля. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 27 листопада 1920 р.

Про ведення переговорів з урядом генерала Врангеля. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 27 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 70зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту