Телеграма Українського лікарського товариства у Львові Українському вільному університету в Празі з нагоди 10-річчя університету. 23 жовтня 1931 р.

Телеграма Українського лікарського товариства у Львові Українському вільному університету в Празі з нагоди 10-річчя університету. 23 жовтня 1931 р.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 461

Leave a Comment

Перейти до вмісту