Про затвердження державного герба Української Народної Республіки. З протоколу засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р.

Про затвердження державного герба Української Народної Республіки. З протоколу засідання Малої Ради. 12 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 2. Спр.1. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту