Про негайну демісію уряду та організацію нового коаліційного уряду. З резолюції Національно-державного союзу після переговорів з галицькими партіями національних демократів та радикалів. 4 вересня 1919 р.

Про негайну демісію уряду та організацію нового коаліційного уряду. З резолюції Національно-державного союзу після переговорів з галицькими партіями національних демократів та радикалів. 4 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 32. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту