Постанова Верховної Ради Української РСР про обрання Комісії Верховної Ради УРСР з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин. 28 червня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про обрання Комісії Верховної Ради УРСР з питань державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин. 28 червня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4490. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту