Закон Української Держави про обов’язковість військової повинності і про заклик 5000 чоловіків для комплектування Сердюцької дивізії. 24 липня 1918 р.

Закон Української Держави про обов'язковість військової повинності і про заклик 5000 чоловіків для комплектування Сердюцької дивізії. 24 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 270. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту