Про нотування української валюти на європейських біржах та видання ювілейної української поштової марки до чотирьохлітньої боротьби українського народу за суверенність і незалежність Української держави. Із доповідної записки Голови Надзвичайної комерційної і фінансової місії УНР у Франції, Італії, Бельгії, Швейцарії Міністру фінансів УНР. 22 вересня 1921 р.

Про нотування української валюти на європейських біржах та видання ювілейної української поштової марки до чотирьохлітньої боротьби українського народу за суверенність і незалежність Української держави. Із доповідної записки Голови Надзвичайної комерційної і фінансової місії УНР у Франції, Італії, Бельгії, Швейцарії Міністру фінансів УНР. 22 вересня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 608. Арк. 29

Leave a Comment