Тимчасовий Закон Української Центральної Ради про випуск державних кредиових білетів Української Народної Республіки. 19 грудня 1917 р.

Тимчасовий Закон Української Центральної Ради про випуск державних кредиових білетів Української Народної Республіки. 19 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 172зв.

Leave a Comment