Статут Українського товариства Блакитного Хреста. 1921 р.

Статут Українського товариства Блакитного Хреста. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 67зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту