До 150 років із часу заснування у Львові Наукового товариства імені Шевченка

До 150 років із часу заснування у Львові Наукового товариства імені Шевченка

У грудні 2023 року виповнюється 150 років від часу заснування у Львові Наукового товариства імені Шевченка (перша назва – Літературне товариство імені Шевченка (1873 р.).

Наукове товариство імені Шевченка було осередком української науки та літератури, який пропагував ідеї Великого Кобзаря щодо служіння Україні. Діяльність Товариства є прикладом самовідданої праці у неоднозначних реаліях боротьби за українську ідентичність за того складного часу.

Запрошуємо до перегляду виставки архівних документів із фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та унікальних друкованих видань із фондів Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ, які висвітлюють історію Товариства.

Серед архівних документів – оригінали друкованих праць різних авторів, надруковані Науковим товариства імені Шевченка у Львові, які використовував С. Шелухін у своїх статтях, листування Наукового товариства імені Шевченка у Львові з Комітетом фонду ім. Є. Х. Чикаленка (одного із меценатів Наукового товариства) при Українському академічному комітеті в м. Празі, лист Наукового товариства імені Шевченка у Львові, адресований Дмитру Дорошенку (з особової справи міністра закордонних справ Української держави Дмитра Дорошенка) та лист Голови наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у м. Львові Кирила Студинського до Народного комісара освіти Української РСР про грошовий переказ для Ольги Кобилянської.

Серед друкованих видань – титульні аркуші «Записок Наукового Товариства імені Шевченка», «Хронік українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові», інші приклади цікавих видань, наклади яких були виготовлені у друкарні Наукового товариства імені Шевченка.

Крім зазначеного вище, Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ, до цієї виставки підготувала й долучила до експозиції Бібліографічний перелік видань Наукового товариства імені Шевченка, які зберігаються у її фондах.

Ця виставка є ще одним спільним проєктом Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ, який, сподіваємося, припаде до душі дослідникам історії України.


Документи з особового фонду 3695 Шелухіна Сергія Павловича (18.10.1864-25.12.1938) – правознавця, історика, державного і політичного діяча, члена Української Центральної Ради, генерального судді та міністра судових справ Української Народної Республіки (18931938 рр.).
Друковані праці різних авторів, надруковані Науковим товариства імені Шевченка у Львові, які використовував С. Шелухін в своїх статтях


Документи з фонду 4380 Комітету фонду ім. Є. Х. Чикаленка при Українському академічному комітеті в м. Празі ( Чехословаччина ) (1918–1935 рр.).
Листування Комітету фонду ім. Є. Х. Чикаленка при Українському академічному комітеті в м. Празі


Документ з фонду 3766 Міністерство закордонних справ Української держави (1918 р.)


Документ з фонду 166 Міністерства освіти і науки України (Народного комісаріату освіти Української РСР) (1918–2012 рр.)


Документи з фонду Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ


Бібліографічний перелік видань
Наукового товариства імені Шевченка, які зберігаються у фондах
Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ

Атляс України й суміжних країв / Наукове Товариство ім. Шевченка. – Львів, 1937.

Барвінський Б. Д-р Юліян Целевич (23.03.1843–24.12.1892). – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1927.

Бібліографія записок Наукового Товариства імені Шевченка: Томи І-CCXL 1892–2000. – Львів, 2003.

Возняк М. Писання Маркіяна Шашкевича. – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1912.

Гнатюк В. Наукове Товариство імені Шевченка. З нагоди 50-ліття його засновання (1873–1923). – Львів: Накладом Наукового Товариста ім. Шевченка, 1923.

Дорошенко В. Наукове Товариство імені Шевченка у Львові. – К.-Львів, 1913.

Драгоманов М. Австро-руські спомини (1867-1877). Частина перша. – Львів: Друкарня Товариста ім. Шевченка, 1889.

Жерела до історії України-Руси. Том 1. – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1895.

Кревецький Ів. Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. – Львів: Накладом Наукового Товариста ім. Шевченка, 1923.

Українсько-Руський Архів. Т.IV: Матеріяли до історії Галицько-Руського шкільництва XVIII і ХІХ вв. – Львів: Накладом Наукового Товариста ім. Шевченка, 1909.

Часопис правнича / впорядник Др. Кость Левицький. – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1894.

Записки Товариства імені Шевченка. Частина І. – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1892.

Записки Товариства імені Шевченка. Частина І-ІІІ. – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1892.

Записки Наукового Товариства імені Шевченка Том CХХVІІІ.– Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1919.

Записки Наукового Товариства імені Шевченка Том І-CCLХІІІ. Праці Філологічної секції. – Львів, 2012.

Записки Наукового Товариства імені Шевченка Том І-CCХХХ. Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів, 1995.

Записки Наукового Товариства імені Шевченка Том CXXXI. – Львів: Накладом Товариства імені Шевченка, 1921.

Збірник Фізіографічної комісії . Вип.1. – Львів: Накладом Наукового Товариста ім. Шевченка, 1925.

Збірник Фільольогічної секції Наукового Товариства імені Шевченка. Том І: Розвідки Михайла Драгоманова про українську народню словесність і письменство. – Львів: Накладом Наукового Товариста ім. Шевченка, 1899.

Збірник Історично-Фільософічної секції Наукового Товариства імені Шевченка. Том V: Матеріяли до культурної історії Галицької Русі XVIII і ХІХ віку. – Львів: Накладом Наукового Товариста ім. Шевченка, 1902.

Зоря: письмо литературно-наукове для руских родин. – Львів: Друкарня «Товариства омени Шевченка», 1884.

Лікарській вісник. – Львів, 1938. – Ч.4.

Літературно-науковий вістник. – Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1899. – Річник ІІ. Том VI.

Літературно-науковий вістник. – Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1925.

Сьогочасне й Минуле: Вісник Українознавства. – Львів, 1939. – № 1.

Стара Україна: часопис історії і культури. – Львів, 1924. № 112.

Стара Україна: часопис історії і культури. – Львів, 19241925.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1900. – Ч. 4.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1901. – Ч. 5.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1902. – Ч. 9.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1903. – Ч. 16.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1903. – Ч. 17.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1905. – Ч. 21.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1906. – Ч. 25.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1907. – Ч. 29.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1908. – Ч. 33.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1909. – Ч. 39.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1910. – Ч. 41.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1911. – Ч. 45.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1912. – Ч. 49.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1913. – Ч. 53.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1914. – Ч. 57.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1918. – Ч. 60–62.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1920. – Ч. 63–64.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1922. – Ч. 65–66.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1926. – Ч. 67–68.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1930. Ч. 6970.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1932. – Ч. 71.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1937. – Ч. 73.

Хроніка українсько-руського Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. – Львів, 1939. – Ч. 74.

Перейти до вмісту