Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. 30-31 грудня 1917 р.

Відповідь Ради Народних Комісарів РСФРР на ноту Генерального Секретаріату Української Народної Республіки від 29 грудня 1917 р. 30-31 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 37-39

Перейти до вмісту