Постанова Верховної Ради Української РСР № 485а-ХІІ «Про проект Земельного кодексу Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 20 листопада 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 485а-ХІІ «Про проект Земельного кодексу Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 20 листопада 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту