Постанова Верховної Ради Української РСР № 1228-ХІІ «Про вибори Президента Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 21 червня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1228-ХІІ «Про вибори Президента Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 21 червня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4605. Арк. 156

Leave a Comment

Перейти до вмісту