Постанова Верховної Ради Української РСР № 1296-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про Президента Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 5 липня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1296-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про Президента Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 5 липня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4606. Арк. 180

Leave a Comment

Перейти до вмісту