Копія постанови ЦВК та РНК СРСР «Про ліквідацію Головного та республіканських управлінь фінансового контролю і їх місцевих органів» від 01 лютого 1930 р., за якою органи фінансового контролю радянської України були підпорядковані Наркомату фінансів СРСР.

Копія постанови ЦВК та РНК СРСР «Про ліквідацію Головного та республіканських управлінь фінансового контролю і їх місцевих органів» від 01 лютого 1930 р., за якою органи фінансового контролю радянської України були підпорядковані Наркомату фінансів СРСР.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 5. Спр. 231. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту