Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про створення особливого фонду для преміювання співробітників Робітничо-селянського державного контролю». 20 квітня 1923 р.

Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про створення особливого фонду для преміювання співробітників Робітничо-селянського державного контролю». 20 квітня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 30. Оп. 1. Спр. 835. Арк. 236

Leave a Comment

Перейти до вмісту