ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 7.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 7.

Копія телеграми Грушківської земської управи Рильського повіту Курської губернії про приєднання до Української Народної Республіки. [1917].

Leave a Comment

Перейти до вмісту