Постанова Верховної Ради Української РСР № 473а-ХІІ «Про проект Закону Української РСР про власність», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 13 листопада 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 473а-ХІІ «Про проект Закону Української РСР про власність», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 13 листопада 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 83

Leave a Comment

Перейти до вмісту