Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській державі. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 4 зв. Оригінал. Машинопис

Постанова Ради Міністрів Української Держави про урочисту обітницю урядовців і суддів та присягу військових на вірність Українській державі. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 73. Арк. 4 зв. Оригінал. Машинопис

Військові християнської віри дають присягу такого змісту:
«Я нижчепідписаний, обіцяю і клянуся Всесильним Богом перед Святою Євангелією, в тім, що бажаю і повинен вірно й щиро служити Українській Державі і Ясновельможному Пану Гетьманові, як найвищому вождю українських армії і флоту, не дбаючи про життя своє до останньої краплі крові. Ворогам Української Держави во всіх військових випадках хоробрий і міцний буду чинити опір; всьому, що користі Державній сприяти може, старатимусь допомогти, і кожну довірену мені по службі таємність хоронити буду. До поставленого наді мною начальника, з боку того, що до користі служби й Держави торкатиметься належним чином безумовно слухатися і обов’язки свої по совісті виконувати буду і для своєї користі нічого проти служби й присяги чинити не буду. Від своєї частини і прапору ніколи не відходитиму і у всіх випадках так себе поводити і робити буду, як чесному, вірному, слухняному, хороброму і дотепному (старшині чи козаку) належить. В цих справах най допоможе мені Господь Бог Всесильний.

Leave a Comment

Перейти до вмісту