233

233

Штат урядовців Державного контролю в місцевих установах (додаток до ухваленої Радою Міністрів постанови «Про штат урядовців Державного контролю в місцевих установах, затвердженої
13 липня 1918 р.)
ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту