Указ Президента України Л. Кравчука № 41/92 «Про Раду національної безпеки України». 15 січня 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 41/92 «Про Раду національної безпеки України». 15 січня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту