Закон про громадянство Української Народної Республіки. ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 49. Оригінал. Машинопис

Закон про громадянство Української Народної Республіки. ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 49. Оригінал. Машинопис

можливу його шкідливість для Української Народної Республіки.
11. Заяви осіб, зазначених в арт. арт. 5 та 8 цього закону, про зачислення до українського громадянства, подається Начальникові Губернії зо всіма документами, які доводять їх права.
Подання чужинців (арт. 7) про прийняття їх до українського громадянства вноситься Міністрові Внутрішніх Справ.
Заяви осіб, зазначених в арт. 5 у відповідних випадках можуть подаватися до належних Дипломатичних Представників УНР за кордоном; в цьому разі Представники повнять функції Начальника Губернії.
12. Заяви, що вступили до Начальника Губернії чи Дипломатичного Представника УНР за кордоном, або задовольняється постановою про зачислення прохача до українського громадянства або залишається без задоволення.
В разі задоволення заяви, прохачеві, по виконанню присяги на вірність Республіці в установлений спосіб, видається свідоцтво про українське громадянство.
В разі ж залишення заяви про зачислення до українського громадянства без задоволення, прохачеві надається право оскаржити таку постанову в місячний реченець, з дня повідомлення його про це, до Міністра Внутрішніх Справ.
13. Міністр Внутрішніх Справ або задовольняє скаргу на постанову Начальника Губернії чи Дипломатичного Представника УНР за кордоном, або залишає її без наслідків.
Скарги на розпорядження Міністра в цих справах подається в місячний з дня повідомлення прохача реченець до Адміністраційного Департаменту Надвищого Суду, де розглядається судовим порядком при участі представника Міністра Внутрішніх Справ.
14.Подання чужинців (арт. 7) що вступили до Міністра

Leave a Comment

Перейти до вмісту