ІІ Універсал Української Центральної Ради. ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 11. Оригінал. Машинопис

ІІ Універсал Української Центральної Ради. ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 11. Оригінал. Машинопис

українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню Військового Міністра, буде являтись з технічного боку можливим без порушення боєспособності армії.
Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним Правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу, і зокрема Україну, до повного торжества революції.
Голова Української Центральної Ради М. Грушевський
Генеральний Секретаріат
Української Центральної Ради:
Голова Генерального Секретаріату В. Винниченко
Генеральні Секретарі: Х. Барановський
О. Шульгін
В. Садовський
Б. Мартос
І. Стешенко
Генеральний Писар П. Христюк
У Київі. 1917 року липня 3-го дня.

Leave a Comment

Перейти до вмісту