Закон про громадянство Української Народної Республіки. ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 48. Оригінал. Машинопис

Закон про громадянство Української Народної Республіки. ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 48. Оригінал. Машинопис

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
ЗАТВЕРДЖУЮ 15 листопада 1921 року
ГОЛОВА ДИРЕКТОРІЇ ПЕТЛЮРА
ПОСВІДЧУЮ
В. о. ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ ШИЯН

З УХВАЛИ РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ
ЗАКОН
про громадянство Української Народної Республіки
1. Громадянство Української Народної Республіки є державноправна належність людини до Української Народної Республіки, що надає їй права та обов’язки українського громадянина.
2. Повнота політичних прав в Українській Народній Республіці, а також право державної та публічно-громадської служби належить тільки українським громадянам, разом з тим, на них упадає і обов’язок виконувати повинності та всі її закони і дбати всіма силами про її добробут, не жаліючи, навіть, для неї свого життя.
3. Громадянин УНР не може одночасно бути громадянином чи підданцем іншої Держави.
4. Всі підданці бувшої Російської Держави, всякої національності, віри та статі, які не набули прав іншого громадянства, та на день 9/22 січня 1918 року стало перебували на терені України, або народились на Україні чи походять з України, або належали чи мали право належати до одного з бувших станів у межах України, суть громадяни Української Народної Республіки.
5. Особи, що походять з України, які не підлягають чинності попереднього арт. 4 цього закону, також вважатимуться за громадян Української Народної Республіки, як що вони: повнолітні – до 9/22

Leave a Comment

Перейти до вмісту