Обіжник Державного контролю до всіх контрольних установ про складання актів зруйнованого й пограбованого більшовиками. 23 березня 1918 р.

Обіжник Державного контролю до всіх контрольних установ про складання актів зруйнованого й пограбованого більшовиками. 23 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3325. Оп. 3. Спр. 6. Арк. 68

Leave a Comment

Перейти до вмісту