Копія закону «Про тимчасову організацію контролю Української Народної Республіки», надіслана Центральною Радою до Генерального контролера, і супровідний лист. 23 березня 1918 р.

Копія закону «Про тимчасову організацію контролю Української Народної Республіки», надіслана Центральною Радою до Генерального контролера, і супровідний лист. 23 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 42

Leave a Comment

Перейти до вмісту