Накази про призначення на посади та звільнення. 17 грудня 1918 р.

Накази про призначення на посади та звільнення. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту