Постанова Верховної Ради Української РСР № 405 «Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР», до складу якої увійшов Л. М. Кравчук. 24 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 405 «Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР», до складу якої увійшов Л. М. Кравчук. 24 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 70

Leave a Comment

Перейти до вмісту