Репродукція світлини С. Бендери з альбому Крайового проводу Організації українських націоналістів. Без дати.

Репродукція світлини С. Бендери з альбому Крайового проводу Організації українських націоналістів. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 163. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту