Копія наказу Комісара Державного контролю про загальні правила для складання кандидатських реєстрів на посади. 17 грудня 1918 р.

Копія наказу Комісара Державного контролю про загальні правила для складання кандидатських реєстрів на посади. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 93. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту