Із журналу засідань Ради Комісарів про порядок застосування закону від 2 серпня 1918 р. щодо видачі “заштатної допомоги” службовцям при звільненні. 22 грудня 1918 р.

Із журналу засідань Ради Комісарів про порядок застосування закону від 2 серпня 1918 р. щодо видачі “заштатної допомоги” службовцям при звільненні. 22 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту