Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради. 29 грудня 1917 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 26

Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради. 29 грудня 1917 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 26

Leave a Comment

Перейти до вмісту