Відомість на видачу заробытної плати урядовцям центральних установ Державного контролю. 27 березня 1918 р.

Відомість на видачу заробытної плати урядовцям центральних установ Державного контролю. 27 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту