Наказ Державного контролю № 98 про організацію Тимчасової окремої наради. 22 квітня 1918 р.

Наказ Державного контролю № 98 про організацію Тимчасової окремої наради. 22 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту