ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 31.

ЦДАВО України. Ф. 1077. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 31.

Копія постанови Міністра внутрішніх справ Української Держави від 15 червня 1918 р. про тимчасове прилучення частин губерній, які відходили від Російської Радянської Республіки до губерній Української Держави. Проєкт наказу по Військовій офіції Української Держави про оголошення цієї постанови. Липень 1918 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту