Постанова Верховної Ради Української РСР № 1056 -ХІІ «Про Концепцію нової Конституції України», про внесення її на схвалення Верховною Радою Української РСР до 1 червня 1991 р., підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 22 травня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1056 -ХІІ «Про Концепцію нової Конституції України», про внесення її на схвалення Верховною Радою Української РСР до 1 червня 1991 р., підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 22 травня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4604. Арк. 153

Leave a Comment

Перейти до вмісту